Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi

20 marca 2024

Zapraszamy do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wojsławice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 20 marca 2024 r., a zakończenie w dniu 27 marca 2024 r.

Projekt Programu współpracy został umieszczony na stronie gminy pod adresem https://wojslawice.com/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej mieszczącym się pod adresem https://ugwojslawice.bip.lubelskie.pl/?id=6. Program został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wojsławice.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Wojsławice, ul. Rynek 30, 22-120 Wojsławice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi i propozycje złożone z datą wpływu po 27 marca 2024 r.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referat Promocji, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, tel. 82 544 42 09, adres e-mail: [email protected]

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o konsultacjach – Ogłoszenie o konsultacjach społecznych programu współpracy

Program współpracy – Projekt uchwały wraz z projektem programu współpracy

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30