Konwent Wójtów

Konwent Wójtów

28 lutego 2013

W dniu 25 lutego 2013 r. w sali narad Urzędu Gminy Wojsławice odbył się Konwent Wójtów Powiatu Chełmskiego.

W Konwencie udział wzięli Burmistrz oraz Wójtowie Gmin powiatu chełmskiego:

1.      Wójt Gminy Białopole – Henryk Maruszewski

2.      Wójt Gminy Chełm – Wiesław Kociuba

3.      Wójt Gminy Dorohusk – Wojciech Sawa

4.      Wójt Gminy Dubienka – Waldemar Domański

5.      Wójt Gminy Leśniowice – Wiesław Radzięciak

6.      Wójt Gminy Rejowiec – Tadeusz Górski

7.      Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny – Stanisław Bodys

8.      Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny – Zdzisław Krupa

9.      Wójt Gminy Ruda-Huta – Kazimierz Smal

10.  Wójt Gminy Sawin – Andrzej Mazur

11.  Wójt Gminy Siedliszcze – Hieronim Zonik

12.  Wójt Gminy Wierzbica – Andrzej Chrząstowski

13.  Wójt Gminy Żmudź – Edyta Niezgoda


Zaproszeni goście:

1.      Senator RP, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pan Józef Zając

2.      Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – Pani Doktor Beata Fałda

3.      Starosta Chełmski – Pan Paweł Ciechan

4.      p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Jolanta Krop

5.      Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Chełmie – Pan Sebastian Gałęzowski

6.      Komendant Miejski Policji w Chełmie – Pan Zbigniew Grochmal

7.      Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KM w Chełmie – Pan Tomasz Błaziak

8.      Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie – Pani Agnieszka Lis

9.      Prezes Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt – Pan Mariusz Kluziak

10.  Prezes Zarządu Powiatowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Chełmie – Pan Franciszek Golik

11.  Przewodnicząca Rady Gminy Wojsławice – Pani Ewa Kozłowska


Program Konwentu:

Węgiel szansą rozwoju gospodarczego powiatu chełmskiego – Senator RP Pan Józef Zając.

Sytuacja na rynku pracy – Kierownik PUP w Chełmie Pani Jolanta Krop.

Plan remontów dróg – Starosta Powiatu Chełmskiego – Pan Paweł Ciechan.

Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu chełmskiego – Komendant Miejski Policji – Pan Zbigniew Grochmal.

Praktyczne problemy wynikające z ustawy o ochronie zwierząt – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie Pani Agnieszka Lis, Przedstawiciel Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt – Pan Mariusz Kluziak.

Konwent zajął stanowiska w sprawie:

1.      Zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

2.      Wniosków do projektu strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020.

3.      Wydawania opinii dla samorządów gmin przez Kuratora Oświaty w Lublinie.

4.      Projektu założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30