Kształcenie i wychowanie w Gminie Wojsławice

Kształcenie i wychowanie w Gminie Wojsławice

28 kwietnia 2011

Wójt Gminy Wojsławice i Komisja Historyczno – Publicystyczna Chełmskiego Stowarzyszenia Technicznego im. Ewarysta Stobnickiego informują o IV Forum Edukacyjnym: Kształcenie i wychowanie w Gminie Wojsławice po II wojnie światowej pod patronatem Starosty Chełmskiego Pawła Ciechana w dniu 29 kwietnia 2011 r. o godz. 11:00 w Zespole Szkół Publicznych w Wojsławicach – Kolonii.

W programie:

  • Powitanie gości: Jacek Semeniuk – Wójt Gminy Wojsławice
  • Otwarcie Seminarium i przedstawienie programu – Edmund Jarosiewicz – Prezes CHST
  • Referat I: dr Paweł Kiernikowski: Upowszechnianie kształcenia społeczeństwa po II wojnie światowej
  • Referat II: mgr Franciszek Świstowski: Szkolnictwo powszechne w Gminie Wojsławice przed wojną i po II wojnie światowej
  • Wystąpienie: mgr Longin Jan Okoń: Wspomnienia z pracy nauczycielskiej w rejonie Wojsławic
  • Referat III: przedstawiciel Urzędu Gminy: Wykorzystanie potencjału wiedzy absolwentów szkół wyższych i średnich, zatrudnionych w agendach gminy w rozwoju gospodarczym i kulturalno-społecznym w gminie Wojsławice
  • Wystąpienia gości, dyskusja, uwagi i wnioski
  • Podsumowanie Sympozjum: mgr inż. Edmund Jarosiewicz – Prezes CHST im. Ewarysta Stobnickiego
  • Zakończenie seminarium – podziękowanie: Jacek Semeniuk – Wójt Gminy Wojsławice
logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30