Nabór uzupełniający na instalację kolektorów słonecznych

Nabór uzupełniający na instalację kolektorów słonecznych

8 czerwca 2018

Urząd Gminy w Wojsławicach ogłasza nabór uzupełniający dla osób zainteresowanych skorzystaniem z unijnej dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. „Instalacje OZE w budynkach prywatnych dla mieszkańców gminy Wojsławice” złożonego w ramach konkursu Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinasowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

W dodatkowym naborze uczestniczyć mogą właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Wojsławice o uregulowanym stanie prawnym, posiadających techniczne możliwości montażu takiej instalacji. Nie dopuszcza się montażu instalacji solarnej na dachach pokrytych materiałem zawierającym azbest.

W celu skorzystania z udziału w projekcie osoby zainteresowane powinny się zgłosić do Urzędu Gminy Wojsławice pok. 16 w terminie do 15 czerwca 2018 r.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30