Nowy nabytek Gminy Wojsławice

Nowy nabytek Gminy Wojsławice

22 listopada 2017

Gmina Wojsławice wzbogaciła się o ciągnik rolniczy wraz z wozem asenizacyjnym i urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji WUKO.  Sprzęt dotarł do Wojsławic w poniedziałek 20 listopada i będzie służył mieszkańcom naszej gminy do opróżniania bezodpływowych zbiorników ze ściekami oraz innych prac komunalnych. Wartość zakupionego sprzętu to około 200 tys. zł.

Zakupu dokonano dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na realizację projektu „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Wojsławicach, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wojsławice” obejmującego m.in. wyposażenie w tabor asenizacyjny istniejącej oczyszczalni ścieków.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30