Obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

6 maja 2016

3 maja 2016 r. w Wojsławicach miejsce miały obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, święta tak bardzo zakorzenionego w polskiej tradycji, bowiem rocznica uchwalenia  ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów obchodzona była przez wiele lat zarówno w czasie zaborów, jak i w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej w okresie Polski Ludowej zaprzestano obchodzenia tej uroczystości. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił jako święto państwowe dzień 3 maja. 

Uroczystości gminne rozpoczęły się o godz. 12:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą sprawował ks. kan. Zbigniew Kasprzyk. Następnie przy pomniku Tadeusza Kościuszki złożone zostały wieńce i wiązanki, skąd w uroczystym przemarszu uczestnicy obchodów udali się do Domu Kultury. W oficjalnej części uroczystości głos zabrał Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy Wojsławice oraz Józef Zając – Senator RP.

Podczas części artystycznej zaprezentowana została inscenizacja słowno-muzyczna w wykonaniu klas VI ZSP w Wojsławicach-Kolonii, przygotowana pod kierunkiem nauczycieli: Grażyny Czyż, Magdaleny Dynkiewicz i Krzysztofa Jasiuka. Kolejno prezentowały się zespoły i soliści działający przy GCKSiT w Wojsławicach: Halina Radomska, Chór „Wojsławianie”, „Czerwona Jarzębina”, „Mada-Bis” oraz „Promyki”.

Dziękujemy organizatorom i współorganizatorom święta. Niech wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie – wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu – staną się wzorem do naśladowania w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30