Obwieszczenie o obwodach głosowania w wyborach 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie o obwodach głosowania w wyborach 16 listopada 2014 r.

13 października 2014

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WOJSŁAWICE
z dnia 13 października 2014 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXIII/104/2012  Rady Gminy Wojsławice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wojsławice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych /Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 680/ oraz Uchwały Nr XXXVIII/188/2014 Rady Gminy Wojsławice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały o podziale Gminy Wojsławice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych /Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 2820/,  podaję do publicznej wiadomości informację  o obwodach głosowania:

 

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA

 

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Putnowice Wielkie, Putnowice –  Kolonia, Turowiec, Krasne, Wólka Putnowicka,  Huta

Turowiec 35

Remiza OSP

2

Nowy Majdan, Majdan, Rozięcin

Rozięcin 41

Remiza OSP

3

Partyzancka Kolonia, Wojsławice – Kolonia, Wojsławice, Stadarnia Popławy, Stary Majdan Nr 90

Wojsławice ul. Uchańska 9
Dom Kultury

Lokal  dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Kukawka, Witoldów,  Majdan Kukawiecki,  Trościanka, Stary Majdan od Nr 1 do Nr 89

Stary Majdan 40

Remiza OSP

5

Ostrów, Ostrów – Kolonia, Majdan Ostrowski, Czarnołozy

Majdan Ostrowski 100

Budynek komunalny

        

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika.

Przez pełnomocnika mogą głosować także osoby, które w dniu wyborów ukończyły 75 lat. Obwodowe Komisje Wyborcze od Nr 1 do Nr 5 są komisjami właściwymi dla głosowania korespondencyjnego.

Lokale wyborcze czynne będą w dniu 16 listopada 2014 r. w godzinach 7:00 – 21:00.

                                                                                   

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                             /- / Jacek Semeniuk

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30