Obwieszczenie o wyborach Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

Obwieszczenie o wyborach Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

25 maja 2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości członków izby rolniczej listę kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Chełmskim okręgu nr 46 w Wojsławicach.

Lp.

Nazwisko

Imiona

Wiek

Wykształcenie

Zawód

Miejsce zamieszkania

1.

Tarajko

Jolanta

48

średnie

florysta

Ostrów-Kolonia 15

2.

Semeniuk

Jacek Janusz

51

średnie

rolnik

Majdan Ostrowski 32

Wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Chełmskim odbędą się 31 maja 2015 r. w godz. 8:00 – 18:00.

Lokal wyborczy mieści się w Urzędzie Gminy Wojsławice ul. Rynek 30.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30