Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowań

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowań

30 maja 2014

Wójt Gminy Wojsławice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 3 czerwca 2014 r. do 25 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wojsławice, ul. Rynek 30, 22-120 Wojsławice, pokój nr 25 w godz. od 10:00 do 12:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Wojsławice, ul. Rynek 30, 22-120 Wojsławice, w sali konferencyjnej o godz. 12:00.

Pełna treść obwieszczenia

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30