OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WOJSŁAWICE

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WOJSŁAWICE

28 września 2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WOJSŁAWICE

z dnia 19 września 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art.12a  ustawy z dnia 6 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy / Dz. U Nr 21, poz. 112 z późn. zm.  / oraz Uchwały Nr XXIII/104/2012  Rady Gminy Wojsławice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wojsławice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych / Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 680 / oraz Uchwały Nr XXXVIII/188/2014 Rady Gminy Wojsławice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały o podziale Gminy Wojsławice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych / Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 2820 /,  podaję do publicznej wiadomości informację  o obwodach głosowania:

 

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

    

      1            

Putnowice Wielkie, Putnowice –  Kolonia, Turowiec, Krasne, Wólka Putnowicka,  Huta

Turowiec 35
Remiza OSP

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

      2

Nowy Majdan, Majdan, Rozięcin

Rozięcin 41

Remiza OSP

     

      3      

Partyzancka Kolonia, Wojsławice – Kolonia, Wojsławice, Stadarnia, Popławy, Stary Majdan Nr 90

Wojsławice ul. Uchańska 9
Dom Kultury

Lokal  dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

      4 

Kukawka, Witoldów,  Majdan Kukawiecki,  Trościanka, Stary Majdan od Nr 1 do Nr 89

Stary Majdan 40

Remiza OSP

      5   

Ostrów, Ostrów – Kolonia, Majdan Ostrowski, Czarnołozy

Majdan Ostrowski 100

Budynek komunalny

        

 Wyborca może głosować korespondencyjnie zgłaszając zamiar głosowania korespondencyjnego wójtowi Gminy Wojsławice do dnia 12 października 2015 r. Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1 i Nr 3 są komisjami właściwymi dla głosowania korespondencyjnego. Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osoby, które w dniu wyborów  ukończą 75 lat mogą głosować  przez pełnomocnika. Termin składania wniosków do wójta gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania upływa w dniu 16 października 2015 r. Wyborca jeżeli złoży do dnia 20 października 2015 r. wniosek do Urzędu Gminy Wojsławice jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy w której stale zamieszkuje lub w której będzie przebywać w dniu wyborów. Lokale obwodowych komisji wyborczych czynne będą w dniu 25 października 2015 r. w godzinach   7:00 – 21:00.

                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                        mgr Henryk Gołębiowski

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30