Ocalimy od zapomnienia – RAZEM

Ocalimy od zapomnienia – RAZEM

5 października 2017

Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice było realizatorem zadania „Ocalimy od zapomnienia – RAZEM”, dofinasowanego z programu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2”. Głównym celem było uporządkowanie, uwidocznienie i udostępnienie terenu znajdującej się w Turowcu zabytkowej nekropolii – cmentarza unicko-prawosławnego, założonego w I poł. XIX w.

Realizacja inicjatywy była odpowiedzią na  zgłaszaną przez mieszkańców gminy Wojsławice potrzebę uporządkowania terenu cmentarza i zadbania o miejsce związane z kultem religijnym, oddania należytego szacunku zmarłym oraz ochrony przed zniszczeniem cennych nagrobków. Z podjętymi działaniami związana była potrzeba podtrzymywania świadomości lokalnego dziedzictwa kulturowego, przekazania młodemu pokoleniu „żywej” lekcji historii i inicjowanie działań ekumenicznych.

Prace porządkowe wykonywane były w lipcu i wrześniu br. Zaangażowani w nie byli mieszkańcy sołectw: Turowiec, Putnowice – Kolonia, Kukawka, Witoldów, mieszkańcy Wojsławic,  druhowie OSP w Turowcu, harcerze Drużyny Wojsława z ZHP w Wojsławicach oraz pracownicy Gminnego Centrum kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. Remont zachowanych nagrobków prowadzony był przez Towarzystwo Dla Natury i Człowieka, które posiada doświadczenie w tego typu pracach. Początkowo zakładano remont 3 lub 4 nagrobków, natomiast w wyniku prowadzenia prac porządkowych udało wydobyć się wydobyć z ziemi dodatkowo dwa nagrobki oraz odnaleźć miejsca jeszcze dwóch innych grobowców. Najstarszy z widocznych nagrobków to wykonana z piaskowca płyta Tichona Lityńskiego, chłopca zmarłego w 1899r.  

Wydarzeniem kończącym projekt było spotkanie ekumeniczne, podczas którego zaprezentowane zostały efekty działań, a cmentarz symbolicznie przekazano pod opiekę lokalnej społeczności. Udział w wydarzeniu finałowym wzięli: Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski, ks. mitrat Jan Łukaszuk proboszcz Parafii Prawosławnej w Chełmie, ks. Zbigniew Karbowniczek proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Turowcu, Krzysztof Gorczyca prezes Towarzystwa dla Natury i Człowieka, Elżbieta Łopocka przyboczna drużyny harcerskiej z Wojsławic, Izabela Charczuk i Małgorzata Piróg członkowie Zarządu Stowarzyszenia Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice, Stanisław Szpunar komendanti druhowie OSP w Turowcu, pracownicy Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Wojsławicach oraz Ludwik Wątroba i osoby zaangażowane w prace porządkowe.

Spotkanie zakończono modlitwą za dusze zmarłych spoczywających na tym cmentarzu.

Trójkulturowość Wojsławic to nie tylko cykliczne Spotkania Trzech Kultur ale także dbałość o podejmowanie działań na rzecz zachowania pamięci o wielokulturowej przeszłości Wojsławic – mówi – Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy Wojsławice, dziękując jednocześnie wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30