Oddanie do użytku drogi gminnej Stary Majdan – Trościanka

Oddanie do użytku drogi gminnej Stary Majdan – Trościanka

19 września 2016

W sobotę, 17 września 2016 r. oficjalnie otwarto drogę gminną Stary Majdan – Trościanka. Najbardziej zniszczony półtorakilometrowy odcinek drogi został gruntownie przebudowany. Wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa, wyprofilowano i utwardzono pobocza, pojawiły się nowe znaki drogowe. Na realizację zadania Gmina Wojsławice pozyskała środki od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 200 tys. złotych.

Uroczystego przecięcia wstęgi na wyremontowanym odcinku dokonał Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski, Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych z Hrubieszowa Dariusz Gumieniak, Przewodniczący Rady Gminy Wojsławice Adam Łopocki, Radny Rady Gminy Wojsławice Kazimierz Furtak, sołtys wsi Stary Majdan Monika Mielniczuk, sołtys wsi Trościanka Krzysztof Polit oraz inż. Franciszek Dobruk – projektant i inspektor nadzoru inwestorskiego.

Poświęcenia drogi dokonali ks. kan Zbigniew Kasprzyk – proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Wojsławicach i ks. kan. Ryszard Ostasz – proboszcz parafii pw. Św. Anny w Tuczępach. Podsumowanie przeprowadzonego zadania miało miejsce w remizo-świetlicy OSP w Starym Majdanie.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30