Odnowiona świetlica wiejska w Nowym Majdanie

Odnowiona świetlica wiejska w Nowym Majdanie

8 czerwca 2018

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Majdanie otrzymała grant w wysokości 20 000 zł, które przeznacza na modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej. W ramach tej kwoty wyremontowano łazienkę, w której położone zostały płytki podłogowe, ścienne, zamontowano umywalki oraz wc kompakt w sali widowiskowej podłoga została wyłożona wykładziną i zamontowano nowe drzwi. Natomiast w małej salce zamontowano płyty kartonowo-gipsowe, część ścian została pomalowana a część wyłożona płytkami, podłogę drewnianą zamieniono na betonową i położono płytki ceramiczne.  W ramach modernizacji i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Nowym Majdanie powstanie Izba Tradycji, w której zostaną umieszczone eksponaty i pamiątki kultury materialnej miejscowości. Izba będzie służyć osobom młodym, które będą mogły się zapoznać z historią i tradycją swoich przodków, a dla starszych osób będzie okazją powrotu do korzeni i lat młodości.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. : „Modernizacja i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Nowym Majdanie” mająca na celu zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego wsi Nowy Majdan i Majdan poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Majdanie, który umożliwi mieszkańcom organizację spotkań kulturalnych i integracyjnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30