Ogłoszenie

Ogłoszenie

4 marca 2019

 

 

 

Gmina Wojsławice zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia wykonawcy na usługę Opiekuna Grupy projektu pn. ,”Utworzenie Klubu Seniora Aktywna Jesień w Wojsławicach” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wszelkie dokumenty dotyczące procedury zapytania ofertowego znajdą Państwo na stronie: https://ugwojslawice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=215 w zakładce: Zapytanie ofertowe dot. usługi Opiekuna Grupy w Klubie Seniora „Aktywna Jesień w Wojsławicach”

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30