Ogłoszenie – aktualizacje deklaracji

Ogłoszenie – aktualizacje deklaracji

7 kwietnia 2014

O g ł o s z e n i e

Przypominamy właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Wojsławice, że zobowiązani są do każdorazowej zmiany danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany w następujących przypadkach:

  • urodzenie dziecka;
  • śmierć mieszkańca nieruchomości;
  • zamieszkanie nowego mieszkańca;
  • przebywanie stale poza miejscem zamieszkania mieszkańca nieruchomości (wyjazd zagranicę, wyjazd na studia, zamieszkiwanie na stancji lub w internacie itp.);
  • powrót mieszkańca nieruchomości np. z zagranicy;

Zmiany można dokonać poprzez złożenie nowej deklaracji.

Niedopełnienie ww. obowiązku skutkuje niewłaściwym naliczaniem opłat za gospodarowanie odpadami.

W przypadku wątpliwości co do zawartych danych w deklaracji Wójt Gminy w drodze decyzji może zmienić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30