Ogłoszenie dot. suszy na terenie gminy Wojsławice

Ogłoszenie dot. suszy na terenie gminy Wojsławice

18 lipca 2018

Wójt Gminy Wojsławice informuje, że poszkodowani rolnicy, którzy zauważyli w swoich uprawach negatywne zjawiska wynikające z zagrożenia suszą, mogą składać pisemne oświadczenia o poniesionych stratach na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w pok. nr 16, albo pobranym ze strony internetowej Urzędu Gminy w terminie do dnia 23 lipca 2018 r.

Wypełniony wniosek z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub pełnomocnika. Dodatkowo poszkodowany rolnik wypełnia załączoną do wniosku tabelę, w której należy wyszczególnić wszystkie uprawy, uwzględniając również te położone na terenie innych gmin.

Dane zawarte we wniosku powinny być zgodne z wnioskiem złożonym o płatności bezpośrednie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Komisja dokona oszacowania strat podczas lustracji uprawy w terminie do dwóch tygodni od zgłoszenia nie później niż do zbiorów zgłoszonej uprawy.

Oświadczenie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30