Ogłoszenie dot. wycinki drzew

Ogłoszenie dot. wycinki drzew

8 marca 2024

Urząd Gminy w Wojsławicach przypomina, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, od 1 marca do 15 października obowiązuje okres lęgowy ptaków.
W związku z powyższym
wszelkie czynności, związane z usuwaniem drzew i krzewów powinny odbywać się poza tym terminem tj. od 16 października br. do końca lutego. Usuwanie drzew, stanowiących ostoję lub miejsce gniazdowania ptaków jest niemożliwe, bez uzyskania specjalnego zezwolenia, wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wyjątek stanowi konieczność przeprowadzenia wycinki z powodów bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi bądź mienia lub wówczas, gdy drzewo jest chore lub martwe.

Zlekceważenie powyższych zakazów stanowi wykroczenie z art. 131 pkt 14) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), które zagrożone jest karą aresztu lub grzywny. Usuwanie drzew poza okresem lęgowym ma na celu zminimalizowanie wpływu przeprowadzonych zabiegów na biologię życia zwierząt i ich siedliska. Brak lęgów w obrębie drzew lub krzewów i ich bliskim sąsiedztwie, powinien być stwierdzony przez osobę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje np. ornitologa.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30