Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2

21 lutego 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresach:

a) „Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne”- limit: 105 000,00 zł
b) „Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” – limit: 40 000,00 zł
c) „Wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych” – limit: 30 000,00 zł

Pojedynczy grant może wpisywać się w jeden zakres tematyczny.
Limit środków na projekt grantowy: 175 000,00 zł.

Termin naboru wniosków: 2 marca 2017 roku – 17 marca 2017 roku

Szczegółowe informacje na stronie www.ziemiachelmska.pl zakładka: LEADER 2014-2020/Podzakłada: Ogłoszenia o naborze oraz w Biurze LGD „Ziemi Chełmskiej”
Pl. Niepodległości 1/330 w Chełmie, tel:. 82 562-75-71

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30