Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2

21 lutego 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

a) podejmowanie działalności gospodarczej
  – limit środków: 1 100 000,00 zł (ogłoszenie o naborze 1/2017)

b) rozwijanie działalności gospodarczej
  – limit środków: 200 000,00 zł (ogłoszenie o naborze 2/2017)

c) budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
  –
limit środków: 414 039,13 zł (ogłoszenie o naborze 3/2017)

d) zachowania i udostępniania lokalnego dziedzictwa kulturowego
  – limit środków:  1 154 973,00zł (ogłoszenie o naborze 4/2017)

e) Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne
   –
limit środków: 51 000,00 zł (ogłoszenie o naborze 5/2017).

Termin naboru wniosków: 2 marca 2017 roku – 17 marca 2017 roku

Szczegółowe informacje na stronie www.ziemiachelmska.pl zakładka: LEADER 2014-2020/Podzakłada: Ogłoszenia o naborze oraz w Biurze LGD „Ziemi Chełmskiej”
Pl. Niepodległości 1/330 w Chełmie, tel:. 82 562-75-71.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30