Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

27 marca 2024

Gmina Wojsławice na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) ogłasza otwarty nabór na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego konkursu nr FELU.07.10-IZ.00-002/24, w ramach Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie.

Pliki do pobrania:

  • Ogłoszenie – Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego
    w ramach Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie
  • Formularz oferty – Formularz oferty
  • Informacja o wyborze partnera projektu– Informacja o wyborze partnera projektu z dnia 18 kwietnia 2024 r.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30