OSP z gminy Wojsławice podsumowały 2016 rok

OSP z gminy Wojsławice podsumowały 2016 rok

2 lutego 2017

Strażacy ochotnicy z terenu gminy Wojsławice podsumowali 2016 rok. Spotkanie odbyło się 28 stycznia w OSP Putnowice-Kolonia, w której to w ostatnim roku wykonano największy zakres prac remontowych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 8 jednostek OSP z terenu gminy, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP w Chełmie – Kazimierz Smal, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie – Artur Rutkowski, przedstawiciel Komisariatu w Żmudzi – Janusz Zgórski, proboszczowie parafii z:  Turowca – ks. Zbigniew Karbowniczek, Bończy – ks. Janusz Ryń, Wojsławic – ks. Zbigniew Kasprzyk oraz członkowie Zarządu Gminnego OSP i władze gminy Wojsławice.

Prezes Zarządu Gminnego OSP w Wojsławicach Henryk Gołębiowski na wstępie przekazał strażakom podziękowania za kolejny rok służby oraz obecność we wszystkich dziedzinach życia społecznego swoich miejscowości i całej gminy. Podziękował także wszystkim podmiotom współpracującym z OSP.

Podsumowując 2016 rok Wójt Gminy stwierdził, że był on pomyślny w wielu dziedzinach będących w zainteresowaniu strażaków.  Przede wszystkim to rok, w którym było dużo mniej zdarzeń, w których potrzebna była pomoc OSP, bo o ile w 2015 roku takich zdarzeń było 48, to w 2016 roku było ich tylko 22. Ważną rzecz, na którą zwrócono uwagę, to znaczący postęp w zakresie przeprowadzonych remontów remizo-świetlic OSP. Największy zakres prac przeprowadzono w Putnowicach-Kolonii. Tutaj wymieniono drewniana podłogę na płytki z terakoty, wybudowano kominek do ogrzewania pomieszczenia, zaadaptowano małą salkę na świetlicę dla dzieci, wymieniono dach i doprowadzono wodę bieżącą. W OSP Turowiec wykonano łazienkę, wymieniono podłogę drewnianą w pomieszczeniu kuchennym na płytki z terakoty  i docieplono cały budynek. W OSP Nowy Majdan wymieniono 4 okna, drzwi wejściowe i drzwi ewakuacyjne, zamontowano nową bramę garażową, wzmocniono część garażową oraz doprowadzono wodę bieżącą do budynku i wymieniono instalację elektryczną. W OSP Rozięcin wymieniono 4 okna i drzwi, wymieniono dach na przybudówce i dokonano wymiany parapetów.

Rok 2016 był także rokiem pozyskania przez OSP rekordowej ilości dotacji.  Dwie OSP w Putnowicach-Kolonii i Nowym Majdanie otrzymały dofinansowania z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich   właśnie na remonty remiz. Warto podkreślić, że to jedyne OSP w powiecie chełmskim, które uzyskały dofinansowanie z tego programu. Dwie OSP w Hucie i Nowym Majdanie otrzymały dotacje z Komendy Głównej PSP w Warszawie na zakup wyposażenia. Natomiast OSP Wojsławice otrzymała dotacje w wysokości 10 tysięcy złotych z Funduszu Składkowego  Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników w Warszawie na zakup 9 kompletów  umundurowania bojowego. Te pięć dotacji pozwoliły na poprawę stanu świetlic OSP i wzbogacenia wyposażenia niezbędnego do działalności OSP. Pozyskanie tych dotacji możliwe było dzięki zarejestrowaniu OSP w KRS oraz dzięki aktywności samych OSP, rad sołeckich i radnych gminy przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy.

Ważnym elementem w realizacji prac remontowych było przeznaczenie na cele remontowe funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2016 rok oraz wygospodarowanie dodatkowych środków na ten cel z budżetu gminy.

W sprawach organizacyjnych był to rok, w którym do OSP przyjęto 29 nowych członków, w tym 17 kobiet, co daje gwarancję na aktywniejszą działalność społeczną i kulturalną OSP. To także rok zebrań sprawozdawczo wyborczych.

Za jedno z ważniejszych zadań w 2017 roku uznano zakup samochodu bojowego dla OSP Wojsławice, jednostki zarejestrowanej w Krajowym Systemie Ratownictwa. Na ten cel wygospodarowano w budżecie gminy Wojsławice kwotę 100 tysięcy złotych. Bieżący rok to także dalsze prace remontowe budynków OSP. 

Spotkanie strażaków było  okazją do złożenia sobie życzeń noworocznych, wspólnym zaśpiewaniu kolędy i podzielenia się opłatkiem.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30