Otwarcie drogi Putnowice Wielkie – Kurytyny

Otwarcie drogi Putnowice Wielkie – Kurytyny

14 października 2016

W środę, 12 października 2016 r. dokonano uroczystego otwarcia wyremontowanej drogi w Putnowicach Wielkich. Odcinek o długości ok. 400 m zyskał nową nawierzchnię asfaltową, wykonano zatokę, wyremontowano zjazdy na posesje oraz uformowano pobocza. Koszty zadania zostały w całości pokryte ze środków własnych dzięki wygospodarowanym oszczędnościom w budżecie gminy.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Wojsławice Henrykiem Gołębiowskim, przedstawiciel wykonawcy robót – Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych z Hrubieszowa Dariusz Gumieniak, radni Rady Gminy Wojsławice, inż. Franciszek Dobruk – projektant i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciele mieszkańców sołectwa.

Poświęcenia drogi dokonał ks. Zbigniew Karbowniczek – proboszcz parafii pw. Św. Barbary w Turowcu.

Podsumowanie przeprowadzonego zadania odbyło się w remizo-świetlicy OSP w Putnowicach-Kolonii.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30