Piękny jubileusz, wydarzenie ważne dla kultury ludowej

Piękny jubileusz, wydarzenie ważne dla kultury ludowej

4 maja 2017

Dnia 26 kwietnia 2017 r. Pani Zofia Sulikowska, śpiewaczka i poetka, twórczyni ludowa ziemi wojsławickiej  świętowała jubileusz 70-lecia działalności artystycznej. W trakcie uroczystości dokonano prezentacji sylwetki artystki, różnorodnych form działalności i wielu nagród, które zostały jej przyznane przez 7 dekad obecności na scenie. Szanowna Jubilatka otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, która przyznana została przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 14 października 2016 r. Marcin Łopacki Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego wręczył Pani Zofii Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego w dziedzinie działalności artystycznej. Nagrodę w imieniu  Starosty Chełmskiego Piotra Deniszczuka wręczyła Jolanta Ryszkiewicz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie. Henryk Gołębiowski Wójt Gminy Wojsławice oraz Alicja Jabłońska Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wojsławice wręczyli szanownej artystce okolicznościową statuetkę.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również: Artur Sępoch Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, prof. Jan Adamowski i prof. Jerzy Bartmiński z UMCS w Lublinie, Krzysztof Butryn i Danuta  Perestaj ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, Andrzej Pilipiuk, Krzysztof Gorczyca z Towarzystwa dla Natury i Człowieka z Lublina, Marta Zorska-Swatowska z Krasnostawskiego Domu Kultury, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Wojsławice, rodzina, przyjaciele, koleżanki i koledzy ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz członkinie dawnych zespołów. Całości dopełnił uroczysty toast oraz występy: Jerzego Sakowskiego, Aliny Kowalskiej wraz z artystką oraz  zespołów „Promyki” i „Czerwona Jarzębina”, działających przy GCKSiT w Wojsławicach.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30