Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy placu parkingowego

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy placu parkingowego

19 listopada 2014

W dniu 18 listopada 2014 r. w Lublinie między Samorządem Województwa Lubelskiego, a Gminą Wojsławice została zawarta umowa o przyznanie pomocy nr 00660-6930-UM0330781/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach uzyskanej pomocy w wysokości 150 000,00 zł nie przekraczającej 80% kosztów kwalifikowalnych zostanie zrealizowane zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wojsławice poprzez budowę placu parkingowego wraz z zadaszeniami”.

Zakres robót objętych powyższym projektem:

Prace rozbiórkowe:

  • rozebranie nawierzchni placu z płyt betonowych, trylinki, kwadratowych bloczków betonowych oraz płyt ażurowych typu JOMB,
  • rozebranie stalowych elementów ogrodzenia,
  • skucie cokołu ogrodzenia do poziomu chodnika od strony drogi wojewódzkiej,
  • demontaż krawęzników,

Wykonanie placu parkingowego obejmującego:

  • miejsca postojowe (8 szt. 2,5x5m, 2 szt. 3,6x5m – dla niepełnosprawnych),
  • wewnętrzną komunikację placu umożliwiającą parkowanie,
  • ciąg pieszy przy projektowanych zadaszeniach,
  • siedziska mocowane do cokołu od strony drogi wojewódzkiej,
  • 5 zadaszeń parkingowych o wymiarach 1,32x362m,
  • 2 słupy ogłoszeniowe
logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30