Podsumowanie dwóch lat pracy Wójta i Rady Gminy Wojsławice

Podsumowanie dwóch lat pracy Wójta i Rady Gminy Wojsławice

1 grudnia 2016

Pierwszego grudnia 2016 roku mija dwa lata od dnia złożenia ślubowania przez wójta i radnych gminy Wojsławice. Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy Wojsławice uważa, że połowę obecnej kadencji należy uznać za udaną, bowiem spłacając duże długi poprzedników, gospodarujemy oszczędnie i rozsądnie, co pozwoliło na zapewnienie w budżecie środków na realizację zadań własnych i rozwój gminy. Skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne. Złożyliśmy kilka wniosków i przygotowujemy kolejne projekty o dofinansowanie ze środków unijnych. Podnosimy poziom realizacji zadań w sferze oświaty i kultury oraz podejmujemy działania aktywizujące i integrujące środowiska lokalne, współpracując równocześnie z byłymi mieszkańcami Wojsławic.

Dzięki wprowadzonej reorganizacji w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych, zarządzanie gminą jest bardziej efektywne i ma nową, wyższą jakość – podsumował wójt gminy.

 

A to szczegółowy wykaz zrealizowanych  zadań:

1.     Przebudowa i remonty dróg gminnych z nowymi nawierzchniami asfaltowymi: Witoldów, Kukawka, Trościanka, Stary Majdan, Rozięcin, Putnowice Wielkie – Kurytyny,

2.     Remonty dróg gruntowych w miejscowościach: Huta,  Krasne, Czarnołozy, Ostrów Kolonia, Trościanka, Kukawka,                

3.     Remonty i oczyszczanie przepustów:   Majdan – Hołużne, Witoldów, Wólka Putnowicka, Huta,

4.     Odwodnienia terenu: Huta, Wólka Putnowicka

5.     Przystanki autobusowe: Nowy Majdan, Rozięcin, Huta, Kukawka, Witoldów,

6.     Dokończenie inwestycji nad stawem oraz profilowanie poboczy ziemnych,

7.     Przebudowa placu parkingowego w ul. Rynek,

8.     Remont budynku byłego przedszkola – wymiana okien i drzwi, remont dachu i kominów, docieplenie budynku i nowa elewacja.

9.     Zakup nowego samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej,

10.   Zakup samochodu bojowego dla OSP Nowy Majdan,

11.   Remonty remizo- świetlic; Nowy Majdan, Putnowice Kolonia, Turowiec,

12.   Powstanie świetlic wiejskich w: Rozięcinie, Hucie i Putnowicach Kolonii,

13.   Powstanie plenerowej siłowni nad stawem w Wojsławicach,

14.   Powstanie placu parkingowego przy cmentarzu z kamienia drogowego,

15.   Nowe oświetlenie uliczne w Wólce Putnowickiej i Popławach,

16.   Pozyskane środki zewnętrzne: 2 dotacje od Zarządu Województwa Lubelskiego na remonty dróg, 2 dotacje od Wojewody Lubelskiego na remonty dróg, 2 dotacje z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,

17.   Pozyskanie 2 dotacji dla OSP z Komendy Głównej  PSP  i 2 z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,

18.   Pozyskanie 3 dotacji przez GCKSiT z MKiDN, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Banku Gospodarstwa Krajowego  na projekty kulturalne ,

19.   Pozyskanie dotacji z Ministerstwa Sportu przez Klub ‘ARKA” na dodatkowe zajęcia sportowe dla młodzieży szkolnej i sprzęt sportowy

20.   Pozyskanie 18 ton  żywności dla potrzebujących z Banku Żywności w ramach unijnego programu pomocy żywnościowej,

21.   Opracowanie, przyjęcie i wdrożenie programu oszczędności i stabilizacji finansów publicznych gminy Wojsławice,

22.   Spłata kredytów i odsetek w wysokości 1,6 mln zł. zaciągniętych przez poprzednie władze,

23.   Przygotowanie dokumentów strategicznych: Strategię rozwoju Gminy na lata 2015-2020, Program gospodarki Niskoemisyjnej, Program rozwoju turystyki, Program rozwiązywania problemów społecznych,

24.   Przygotowanie koncepcji budowlanych: przebudowy stadionu sportowego          , budowy nowego zbiornika wodnego na terenie Wojsławic Kolonii i ul. Grabowieckiej, przebudowy targowiska w Wojsławicach,

25.   Przygotowanie dokumentacji budowlanych: Przebudowy dróg w Kukawce, Stary Majdan – Trościanka, Rozięcinie i Putnowicach Wielkich Kurytyny, Remontu i rozbudowy OSP w Hucie , przebudowy budynku szkoły w Majdanie Ostrowskim, budynku WDK w Rozięcinie i remont zabytkowej synagogi. Wykonanie audytów energetycznych i projektów budowlanych termomodernizacji budynków: ZSP, WTZ, GCKSiT, Remizo-świetlicy w Rozięcinie i Nowym Majdanie. Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu nad stawem,

26.   Przygotowanie i złożenie wniosków do konkursów unijnych: Zagospodarowanie i budowa infrastruktury przy istniejących zbiornikach wodnych, Szlakiem kultur i tradycji ziemi wojsławickiej – ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice /przebudowa budynku  szkoły w Majdanie Ostrowskim, Remont budynku WDK w Rozięcinie i remont zabytkowej synagogi w Wojsławicach/, Instalacja odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Wojsławice, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wojsławice /ZSP, WTZ, GCKSiT, Remizo-świetlice w Nowym Majdanie i Rozięcinie/, Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Wojsławic.  W przygotowaniu projekt: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wojsławicach, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wojsławice.  Do Wojewody Lubelskiego do programu „Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”  złożono wniosek na przebudowę drogi w Starym Majdanie.

27.    Sformalizowanie działalności OSP poprzez  rejestrację 5 jednostek w KRS.

28.    Powstanie dwóch nowych stowarzyszeń.

29.    Kalendarz imprez kulturalnych rozszerzony o „Wigilię Wojsławian”,  Koncert Kolęd i Pastorałek oraz festyny integracyjne w terenie. Kalendarz imprez sportowych rozszerzony o „Turniej sołectw”.  Większy i efektywny udział gminy i GCKSiT w organizacji „Spotkania Trzech Kultur”, „Dni Jakuba Wędrowycza” i „Przeglądu Pieśni Religijnej”. Więcej imprez kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Działalność zespołów „MADA BIS”, chóru „WOJSŁAWIANIE”, zespołu ludowego „Czerwona Jarzębina” z Rozięcina oraz zespołu dziecięcego „PROMYKI” i solistek ludowych.

30.      Zorganizowanie Zlotu Wojsławian i Jubileuszu 580 – lecia Wojsławic.

31.      Utworzenie  w zabytkowej synagodze „Izby Tradycji Ziemi Wojsławickiej”.

32.    Reaktywacja harcerstwa oraz powstanie koła strzeleckiego „Acumen” w ZSP w Wojsławicach.

33.    Nowe elementy promocji gminy Wojsławice. Wykonanie i emisja poprzez  internet  krótkich filmów promujących Wojsławice i relacjonujących ważne wydarzenia tj. „Wojsławice – warto tu zajrzeć na dłużej”, „Aktywni mieszkańcy Putnowic Kolonii”, Spotkania Trzech Kultur”, „Sesja objazdowa Rady Gminy Wojsławice”,” Polska Naj. Wojsławice w Warszawie”. Wydawanie własnej gazetki „Wojsławiak”. Promocja Wojsławic w Warszawie oraz promocja poprzez koncerty zespołu „MADA BIS” w hali MOSIR w Lublinie, na dożynkach powiatowych i koncertach charytatywnych, a także promocja za pośrednictwem zespołów i solistek działających przy GCKSiT.

34.     Cztery relacje w telewizji Lublin z różnych wydarzeń z Wojsławic.

35.     Współpraca z rodakami i wymierne efekty tej współpracy.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30