Poprawa warunków technicznych dróg gminnych na terenie gm. Wojsławice

Poprawa warunków technicznych dróg gminnych na terenie gm. Wojsławice

9 lutego 2022

Poprawa warunków technicznych dróg gminnych na terenie gm. Wojsławice poprzez:
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 105033L ul. Krasnystawskiej w miejscowości Wojsławice o dł. 987 mb.
2. Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krasne, gm.
Wojsławice na dz. nr 218 o dł. 411 mb.
3. Remont drogi 105032L w m. Putnowice Wielkie o dł. 558 mb. na dz. nr 180.
4. Remont drogi 105037L w m. Wojsławice-Kolonia o dł. 657 m na dz. nr 2535.
5. Remont drogi 115614L w m. Kukawka o dł. 225 na dz. nr 474
Poprawa warunków technicznych dróg gminnych na terenie gm. Wojsławice w miejscowości Wojsławice
ul. Krasnystawskiej, w miejscowości Krasne, w miejscowości Putnowice Wielkie, w miejscowości
Wojsławice-Kolonia i w miejscowości Kukawka jest niezbędna gdyż stan techniczny tych dróg jest w
bardzo złym stanie, drogi wymagają naprawy przed pogłębiającym się zniszczeniem. Naprawa dróg
poprawi bezpieczeństwo na drodze, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze się poruszanie po nich, oraz
umożliwi przejazd po nich w każdych warunkach atmosferycznych i o każdej porze roku.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30