Postęp prac scaleniowych obrębu Wojsławice

Postęp prac scaleniowych obrębu Wojsławice

7 kwietnia 2017

Kontynuowane są prace scaleniowe gruntów położonych w granicach obszaru obrębu Wojsławice. W miesiącu marcu odbyły się 2 zebrania uczestników scalenia. Na ostatnim z nich, odbytym 29 marca br. podjęta została uchwała określająca zasady szacunku gruntów zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Na spotkaniu byli obecni Anna Dragan – zastępca dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chełmie, Szymon Skromak – kierownik prac scaleniowych oraz Roman Chyła i Grzegorz Struzik – przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

Obecnie prowadzone są prace związane z wytyczaniem przez geodetów przebiegu dróg na obszarze objętym scaleniem. W dalszym etapie przeprowadzone będą szacowania wartości gruntów zgodnie z podjętą uchwałą.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30