PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

8 lipca 2024

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2021 – 2027

Podprogram 2023Plus

Wójt Gminy Wojsławice, Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informują, że jest możliwość pozyskania żywności z unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 – 2027 dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Wojsławice.

Rodziny zainteresowane pomocą żywnościową, spełniające przesłanki określone w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność), których dochód nie przekracza 1 590,00 zł na osobę w rodzinie lub 2 056,40 zł na osobę samotną.

Będą brane pod uwagę dochody netto z miesiąca czerwca 2024 r. na podstawie odcinków z emerytury lub renty z ZUS i KRUS (nie przyjmujemy wyciągów bankowych i odcinków z banku pocztowego); zaświadczeń o wysokości pobranego świadczenia z ZUS i KRUS wraz z dodatkami oraz zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia za pracę. Dochody z gospodarstwa rolnego liczone są na podstawie Ustawy o pomocy społecznej tj. 345,00 zł z hektara przeliczeniowego miesięcznie.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojsławicach w godzinach 8.00 – 15.00 od 16.07.2024 r. do 31.07.2024 r., po tej dacie lista zostanie zamknięta.

Informacji dodatkowych udzielają pracownicy GOPS pod nr tel.: 82 544 42 12 i 82 56 69 112 w godzinach 7.30 – 15.30.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30