Projekt dla kobiet

Projekt dla kobiet

6 lutego 2013

GMINA WOJSŁAWICEprzystąpiła do współpracy ze stowarzyszeniem „Społeczny Instytut Ekologiczny” oraz stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” przy realizacji projektu „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich”w powiecie chełmskim.W okresie od 1.10.2012 do 30.09.2014 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella i Społeczny Instytut Ekologiczny realizują projekt partnerski pod tytułem

Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich”  dofinansowany  w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.


Celem projektu jest wzrost partycypacji kobiet na terenach wiejskich  i zmniejszenie różnic w poziomie uczestnictwa i aktywności kobiet pomiędzy Polską a UE.

Projekt jest skierowany do 75 kobiet – liderek lokalnych NGO i grup nieformalnych – w 30 gminach 3 powiatów (chełmskim, kieleckim i ostrowskim).

Realizacja projektu  doprowadzi do zmniejszenia różnic w poziomie uczestnictwa i aktywności kobiet pomiędzy Polską a najbardziej rozwiniętymi krajami UE; wzmocni lokalne liderki dając im odpowiednie narzędzia do udziału w decyzjach dot. spraw społecznych własnego regionu, zintegruje je na poziomie ponadlokalnym, umożliwi wymianę doświadczeń, poznanie dobrych praktyk w Polsce i zagranicą.logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30