Projekt „Twoja firma-Twój sukces”

Projekt „Twoja firma-Twój sukces”

8 grudnia 2011

 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twoja firma – Twój sukces”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu). Wsparciem objętych zostanie 30 osób (w tym 15 kobiet) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Priorytetowo traktowane będą:

  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dzieci);
  • osoby do 25 roku życia;
  • osoby po 45 roku życia;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tysięcy mieszkańców;
  • osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej w branżach: energetyka odnawialna, działalność badawcza, ochrona środowiska.

 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1.    Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

·         opracowanie Indywidualnych Planów Działań

·         szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”, „Tworzenie biznesplanu przedsięwzięcia”

·         doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu

2.    Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe w kwocie maksymalnie 40.000,00zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa

3.    Wsparcie pomostowe:

A.   Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze:

·         Warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego,

·         indywidualne konsultacje tematyczne z zakresu rozliczania dotacji, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prawa, marketingu, księgowości

B.    Podstawowe wsparcie pomostowe – do 800,00 zł/miesiąc przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

C.    Przedłużone wsparcie pomostowe – udzielane w kwocie do 800,00 zł/miesiąc przez 6 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Działania w ramach projektu realizowane będą w trzech Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych:

·         Chełm – ul. Obłońska 20, tel. 82 5649870, e-mail: cheł[email protected]

·         Janów Lubelski – ul. Zamoyskiego 52, tel. 15 8717536, e-mail: [email protected]

·         Puławy – ul. Lubelska 2D, 24-100 Puławy, tel. 81 8884791, e-mail: [email protected]

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.fil.lublin.pl

 


logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30