Projekt „UDANY START”

Projekt „UDANY START”

6 marca 2012

Informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” realizuje projekt Udany start”, w ramach Działania 6.2 POKL,trwający od 1 listopada 2011 roku do 31 maja 2013 roku.

 

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się bezrobotne osoby fizyczne  zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, w jednej z 7 gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu), w tym::

– kobiet wchodzących lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka,

– osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

– osób do 24 roku życia,

– osób w wieku 50-64 lata,

 

W ramach projektu „Udany start” przewidziano jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł oraz wsparcie pomostowe, doradcze i finansowe w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego.

REKRUTACJA TRWA TYLKO DO 9 MARCA 2012 ROKU.

 

Więcej informacji na stronie LGD „Ziemii Chełmskiej”

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30