Projekt „Wenus jest Przedsiębiorcza”

Projekt „Wenus jest Przedsiębiorcza”

28 lutego 2014

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ogłasza II nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Wenus jest Przedsiębiorcza”

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego: bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość, opolskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego; zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,  które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej / nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z § 6 dział  II  Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie w II naborze zostanie zakwalifikowanych 28 kobiet, w tym:

•    9 kobiet bezrobotnych,

•    6 kobiet nieaktywnych zawodowo,

•    13 kobiet zatrudnionych.

Priorytetowo będą traktowane:

•    kobiety w wieku 15 – 30 lat , w ramach II naboru zostanie zrekrutowanych co najmniej 7 kobiet w tej kategorii  ,

•  kobiety wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, w ramach II naboru zostanie zrekrutowanych co najmniej 37 kobiet w tej kategorii  .

Drugi  nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie
od 13.03.2014 r. do 19.03.2014r. w godz. od 8.00 do 16.00.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w biurze projektu:

„Wenus jest Przedsiębiorcza”:
Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel.(081) 470 09 00,
fax. (081) 470 09 30
e-mail: [email protected]

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty/kuriera,
za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień wpływu do biura projektu.

Regulamin rekrutacji i dokumenty rekrutacyjne są dostępne do wglądu w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.fpcp.org.pl w zakładce projekty: „Wenus jest Przedsiębiorcza” –  dokumenty http://fpcp.org.pl/wenus/index.php/dokumenty.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30