Przebudowa drogi gminnej Stary Majdan-Trościanka rozpoczęta

Przebudowa drogi gminnej Stary Majdan-Trościanka rozpoczęta

19 sierpnia 2016

16 sierpnia rozpoczęły się prace remontowe na drodze gminnej Stary Majdan – Trościanka. Najbardziej zniszczony, półtorakilometrowy, odcinek drogi zostanie gruntownie przebudowany. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, pobocza zostaną wyprofilowane i  utwardzone betonem z kruszywa łamanego, pojawią się nowe znaki drogowe.

Wykonawca robót został wyłoniony w przeprowadzonej procedurze przetargowej. Najlepszą ofertę w przetargu na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 105026L Witoldów – Stary Majdan – Trościanka od km 2+000 do km 3+500 w m. Trościanka” złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Hrubieszowa.

Rozpoczęcie prac umożliwiło uzyskanie dofinansowania tego zadania ze środków budżetu państwa w kwocie 200 tys. zł. Promesę Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych odebrał 27 lipca 2016 r. z rąk Wojewody Lubelskiego  Przemysława Czarnka Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski.

Uroczyste wręczenie promes odbyło się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pogarszający się z każdym rokiem stan nawierzchni drogi z licznymi ubytkami i zniekształceniami utrudniał przejazd i zagrażał bezpieczeństwu podróżujących. Tak przedstawiał się stan drogi przed rozpoczęciem przebudowy:

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30