Przebudowa targowiska stałego zlokalizowanego na działce nr 1440/1 w Wojsławicach przy ul. Rynek – PROW 2014-2020

Przebudowa targowiska stałego zlokalizowanego na działce nr 1440/1 w Wojsławicach przy ul. Rynek – PROW 2014-2020

4 stycznia 2018

Przebudowa targowiska stałego zlokalizowanego na działce nr 1440/1 w Wojsławicach przy ul. Rynek

Przebudowa targowiska w Wojsławicach ma celu utworzenie 64 miejsc handlowych oraz budowę infrastruktury towarzyszącej, będzie to miało ogromny wpływ na rozwój gminy, a osoby, które będą odwiedzały to miejsce, będą mogły zaopatrzyć się w lokalne produkty pochodzące z gospodarstw ekologicznych. Utworzenie rolnikom miejsca, w którym będą mogli oferować swoje produkt, doprowadzi do sprzedaży produktów bezpośrednio wytworzonych w gospodarstwie z pominięciem wielu pośredników i pokaże rzeczywiste relacje cen żywności. Efektem budowy targowiska będzie skrócenie łańcucha żywnościowego i zwiększenie udziału rolników w wartości dodanej. Budowa targowisk ułatwi dystrybucję produktów rolnych, w tym ekologicznych.

Inwestycja obejmuje :

– utwardzenie terenu targowiska poprzez budowę wewnętrznych dróg asfaltowych, budowę chodników, budowę utwardzonych miejsc handlowych, budowę miejsc postojowych dla samochodów;

– budowę wiaty konstrukcji drewnianej ze stołami stanowiącej docelowa miejsca handlowe w ilości 32 szt.;

– wyznaczenie 32 szt. miejsc handlowych otwartych;

– budowę budynku administracyjno-gospodarczego do obsługi targowiska;

– budowę punktu poboru wody;

– oświetlenie targowiska;

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej tj. EFRROW na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30