Rekordowe inwestycje w gminie Wojsławice w 2024 roku

Rekordowe inwestycje w gminie Wojsławice w 2024 roku

3 stycznia 2024

Budżet gminy Wojsławice na 2024 roku uchwalony. Na sesji Rady Gminy 28.12.2023 roku podjęta została uchwała w sprawie budżetu na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Budżet określa dochody budżetu gminy w kwocie 31.673.256,07 zł oraz wydatki w kwocie 35.195.746,07 zł, co powoduje deficyt w wysokości 3.522.450 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą wolne środki w kwocie 592.450 zł oraz przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 2.930.000 zł. W bieżącej kadencji samorządu, gmina Wojsławice nie zaciągała żadnych kredytów, natomiast spłacała te zaciągnięte w poprzednich kadencjach.

Jest to rekordowy i niespotykany dotąd budżet w historii gminy Wojsławice jeśli chodzi o jego wysokość. Dla porównania – budżet na 2015 rok po stronie wydatkowej wynosił 11.405.750,96 zł, z czego wydatki inwestycyjne stanowiły 2.139.638,96 zł (18,76%). Zestawiając z nimi wydatki planowane w tym roku, należy stwierdzić, że są one ponad trzykrotnie większe. Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje wynoszą 16.927.183,29 zł, a więc są one prawie osiem razy większe aniżeli te w 2015 roku i stanowią 48 % całości planowanych wydatków. Można więc stwierdzić, że rok 2024 będzie w gminie Wojsławice „rokiem rekordowych inwestycji”.

Do najważniejszych inwestycji planowanych w 2024 roku należy zaliczyć: budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, budowę i remonty 15 odcinków dróg gminnych, modernizacje oświetlenia ulicznego w całej gminie, modernizację ogrodzenia cmentarza parafialnego w Wojsławicach oraz wykonanie ogrodzeń dwóch cmentarzy z I wojny światowej, budowę zbiornika retencyjnego na ulicy Chełmskiej, a także projekt realizowany wspólnie z siedmioma gminami pn. „Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej”. Po stronie wydatkowej zaplanowano także udzielenie dotacji na remonty kościołów w Wojsławicach i w Turowcu w wysokości blisko 1 miliona złotych oraz dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Tak wysoki budżet i tak duża ilość planowanych inwestycji była możliwa dzięki pozyskanym przez gminę Wojsławice środkom zewnętrznym; rządowym i europejskim.

 

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30