„Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!”

„Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!”

20 marca 2017

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach we współpracy  z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 realizuje w tym roku na terenie gminy Wojsławice zadanie: „Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!”. Program ma na celu wprowadzanie innowatorskich działań animacyjnych wśród społeczeństwa Gminy Wojsławice ukierunkowanych na współpracę z lokalną społecznością, w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę.

Program trwa od lutego do listopada 2017 i będzie składał się z II etapów:

I. Przeprowadzenie diagnozy środowiskowej (luty – maj 2017) oraz prezentacja rezultatów diagnozy, a także głoszenie otwartego naboru na inicjatywy lokalne oraz wyłonienie 3-7 inicjatyw do realizacji (czerwiec 2017)

II. Realizacja inicjatyw lokalnych (sierpień – listopad 2017) oraz podsumowanie i ewaluacja.

Pierwszy etap stanowi przeprowadzenie diagnozy środowiskowej społeczeństwa gminy Wojsławice metodą badania poprzez działanie (participation action research). Diagnoza będzie realizowana metodami warsztatowymi, którą koordynuje Fundacja Teren Otwarty z Lublina. Kolejno nastąpi ogłoszenie wyników diagnozy i omówienie raportu z przeprowadzonych badań.

Następnie ogłosimy otwarty nabór na kulturalne inicjatywy lokalne zaproponowane przez lokalnych aktywistów, animatorów, mieszkańców gminy Wojsławice. Inicjatywy muszą odpowiadać na potrzeby wskazane w raporcie z diagnozy. Zgodnie z regulaminem Konkursu spośród zgłoszonych inicjatyw, komisja dokona wyboru 3-7 najciekawszych ich zdaniem inicjatyw do realizacji. Realizacja inicjatyw nastąpi w miesiącach sierpień – listopad 2017 r. Zakończenie projektu przewidujemy na koniec listopada 2017 w formie otwartego forum, gdzie zostaną zaprezentowane zrealizowane inicjatywy, wnioski dotyczące inicjatyw i ich wpływu na rozwój lokalnej społeczności oraz wnioski na przyszłość, dotyczące kontynuacji tego typu inicjatyw.

Kontakt:

Osoby odpowiedzialne za realizację diagnozy:

  • Sylwia Jasiuk – koordynator projektu „Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!”,
    [email protected], tel. 608621001 lub 82 566 91 53
logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30