Spotkanie partnerów projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”

Spotkanie partnerów projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”

23 stycznia 2015

W dniu 23 stycznia 2015 r. w Urzędzie Gminy Wojsławice odbyło się spotkanie partnerów projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

W zebraniu udział wzięli przedstawiciele gmin: Leśniowice, Żmudź, Dorohusk, Wojsławice, Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej” oraz Pan Dadej Krzysztof, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przeprowadzonym postępowaniu na usługę organizacji trzech plenerowych wydarzeń o charakterze promocyjnym w ramach projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.

Celem spotkania było dokonanie ogólnych ustaleń z wykonawcą dotyczących terminów planowanych imprez, ich programu, wynajętych zespołów i konfenansjerów oraz kwestii technicznych.

Dwa z planowanych wydarzeń artystycznych odbyły się już w roku 2014 w gminie Dorohusk i gminie Huszcza na Ukrainie.Następne eventy promujące projekt odbędą się:
– 24.05.2015 r. w gminie Leśniowice,
– 21.06.2015 r. w gminie Żmudź,
– 19.07.2015 r. w gminie Wojsławice.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30