Środki na rozpoczecie działalności gospodarczej

Środki na rozpoczecie działalności gospodarczej

10 listopada 2011

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
zaprasza do udziału w projekcie
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego:

„UDANY START”

Kto może skorzystać ze wsparcia?

 • Kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (6 osób)
 • Osoby niepełnosprawne, w tym poszukujące pracy (2 osoby)
 • Osoby w wieku 50-64 l. zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą (1 osoba)
 • Osoby w wieku do 24 roku życia, w tym studenci studiów dziennych (1 osoba)

 

UWAGA!!! Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest zameldowanie na terenie jednej z gmin:

Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź.

Co oferujemy?

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – psychologiem (2 godz./os.)
 • Szkolenie grupowe z zakresu zakładania działalności gospodarczej (56 godzin)
 • Indywidualne doradztwo podstawowe – pomoc w przygotowaniu biznes planu i wniosku o przyznanie środków finansowych (10 godz./os.)
 • Wsparcie finansowe – środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (max 40 000,00 zł)
 • Wsparcie pomostowe o charakterze doradczym przez 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • Szkolenie specjalistyczne z zakresu Profesjonalnych technik sprzedaży (16 godzin)
 • Wsparcie pomostowe o charakterze finansowym przez 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej


Szczegółowych informacji udzielamy w Biurze Projektu w Chełmie:

ul. 11 Listopada 2, p.105, (budynek Hotelu „Relax”),

tel./fax 82 549 19 40

oraz na stronie internetowej: www.ziemiachelmska.pl

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30