Strategia rozwoju gminy Wojsławice na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030

Strategia rozwoju gminy Wojsławice na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030

5 kwietnia 2022

„W oparciu o art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2021 poz. 1057) sporządzony został projekt dokumentu pn. „Strategia rozwoju gminy Wojsławice na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030”.

Na podstawie przepisu art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373, z późn. zm.) oraz w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak sprawy WSTII.410.60.2021.DB z dnia 3 grudnia 2021 roku, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu Strategii rozwoju gminy Wojsławice na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030, opracowana została prognoza oddziaływania na środowisko projektu w/wym. dokumentu.”

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Strategia Wojsławice

Strategia Gmina Wojsławice

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30