STRATEGIA ROZWOJU GMINY WOJSŁAWICE na lata 2021-2027

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WOJSŁAWICE na lata 2021-2027

4 października 2021

Raport konsultacji społecznych_projektu Strategii Rozwoju_Gmina Wojsławice

W dniu 6 lipca projekt Strategii Rozwoju Gminy Wojsławice na lata
2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (dalej nazywany „Strategią”) został
skierowany do konsultacji społecznych. Konsultacje mają na celu wspólne,
z zaangażowaniem partnerów społecznych, gospodarczych oraz mieszkańców
gminy opracowanie dokumentu Strategii oraz optymalizacja
zaprojektowanych kierunków jej rozwoju.

Konsultacje społecznie projektu Strategii trwały łącznie 35 dni (od 6
lipca do 9 sierpnia 2021 r.). Do udziału w konsultacjach zaproszono
szerokie grono mieszkańców i instytucji publicznych, przedstawicieli
sąsiadujących jednostek samorządu terytorialnego) partnerów społecznych
i gospodarczych, organizacji pozarządowych.

W okresie trwania procesu konsultacyjnego z możliwości wyrażenia opinii
na temat projektu Strategii przy użyciu formularza skorzystało 1
instytucja, łącznie przekazując 1 uwagę.

Raport przedstawia przebieg konsultacji projektu Strategii
przeprowadzonych w trybie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1295, 2020, z 2020 r. poz. 1378, 2327).

W dniu 19 sierpnia Projekt STRATEGII ROZWOJU GMINY WOJSŁAWICE na lata
2021-2027 z perspektywą do roku 2030 został przesłany zarząądowiu
gospodarki wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z prośbą o konsultację. W wymaganym terminie nie zgłoszono uwag.

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu STRATEGII ROZWOJU
GMINY WOJSŁAWICE na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.

Projekt STRATEGII ROZWOJU GMINY WOJSŁAWICE na lata 2021-2027 z
perspektywą do roku 2030 po konsultacjach

 

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30