Stwierdzono suszę rolniczą na obszarze Gminy Wojsławice

Stwierdzono suszę rolniczą na obszarze Gminy Wojsławice

21 lipca 2022
W dniu 7 lipca 2022 na stronach IUNG-PIB w Puławach opublikowany został 5 raport monitoringu suszy za okres 01.05.2022 – 30.06.2022. W powyższym raporcie stwierdzono suszę rolniczą na obszarze Gminy Wojsławice w następującym zakresie:
Gleby kategorii I w następujących uprawach:
– zboża ozime
– zboża jare
– kukurydza na ziarno
– kukurydza na kiszonkę
– rzepak i rzepik
– tytoń
– warzywa gruntowe
– krzewy owocowe
– drzewa owocowe
– truskawki
– rośliny strączkowe
Gleby kategorii II w następujących uprawach:
– zboża ozime
– zboża jare
– rzepak i rzepik
– krzewy owocowe
– truskawki
– rośliny strączkowe
Jak złożyć wniosek o oszacowanie strat suszowych!!!
Od 2020 roku zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę odbywa się przez aplikację publiczną
bez udziału Gminnej Komisji. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgłaszanie szkód rolniczych możliwe jest tylko w formie elektronicznej za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” dostępnej pod adresem https://aplikacje.gov.pl/app/susza. Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany, dzięki któremu możliwe jest podpisanie wniosku podpisem zaufanym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami producent rolny może złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy do 15 października. Producent rolny ma prawo
do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych – do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.
Po podpisaniu wypełnionego w aplikacji wniosku następuje automatyczne jego przeliczenie.
W przypadku, gdy szkody spowodowane przez suszę są:
– wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym generowany jest protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych suszą,
– zostaną wyliczone na poziomie 30% i mniej generowana jest kalkulacja z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych suszą.
Wniosek może złożyć producent rolny:
• któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
• w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
• będący mikro, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.
Do wniosku należy przygotować:
• numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
• skan polisy ubezpieczenia – co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych – od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach
• dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).
• Instrukcję, jak wypełnić wniosek, znajdziesz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
• Mapa kategorii glebowych dostępna na stronie https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/
logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30