Sukces wojsławickich stowarzyszeń

Sukces wojsławickich stowarzyszeń

22 kwietnia 2016

Aż trzy wnioski z gminy Wojsławice – złożone przez OSP z Nowego Majdanu i Putnowic-Kolonii oraz Stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa, rozwoju i integracji społecznej Wojsławic i gminy Wojsławice „Szansa” – otrzymały dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Lubelskie Lokalnie – Mikrodotacje FIO, plasując tym samym naszą gminę w czołówce województwa.

Konkurs FIO – Lubelskie Lokalnie skierowany był do młodych stowarzyszeń i nieformalnych grup obywateli. Do konkursu z całego województwa lubelskiego złożono 479 wniosków, z tego 378 przeszło pozytywnie ocenę formalną, a 111 z najwyższą punktacją otrzymało dofinansowanie. Dzięki otrzymaniu wysokiej punktacji wnioski OSP z Nowego Majdanu i Putnowic-Kolonii znalazły się na bardzo dobrej 6. i 7. pozycji listy rankingowej.

Przyznane pieniądze w wysokości 5000,- zł dla OSP Nowy Majdan i 4000,- zł dla Putnowic-Kolonii przeznaczone zostaną na remonty remiz OSP i zorganizowanie w nich świetlic wiejskich, co niewątpliwie przyniesie pozytywny wpływ na aktywizację społeczno-kulturalną mieszkańców.            

Środki finansowe w wysokości 2500 zł otrzymało także Stowarzyszeniu na rzecz dziedzictwa, rozwoju i integracji społecznej Wojsławic i gminy Wojsławice „Szansa”.  Projekt „ Rodzice dzieciom – integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami z terenu gminy Wojsławice” również uzyskał duże uznanie  ekspertów FIO.

Otrzymanie dofinansowań było możliwe dzięki sformalizowaniu działalności Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez ich rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nieocenioną pomoc w  sukcesie wojsławickich stowarzyszeń przyniosły także szkolenia organizowane w urzędzie gminy na temat tworzenia i zasad działalności stowarzyszeń oraz spotkania z animatorem programu FIO na powiat chełmski Panią Magdą Janiak Mańkowską.          

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30