Sukces zespołu „Mada – Bis”

Sukces zespołu „Mada – Bis”

20 maja 2016

W niedzielę 15 maja 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach zorganizowany został VI Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej – Werbkowice 2016. Celem festiwalu było pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni i piosenek Maryjnych, konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja zespołów śpiewaczych naszego regionu, doskonalenie warsztatu wokalnego, stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń uczestników i instruktorów. Komisja konkursowa przy ocenie występów brała pod uwagę dobór repertuaru, poziom artystyczny wykonywanych utworów oraz ogólną prezentację zespołu. Po wysłuchaniu 20 zespołów oraz 9 solistów komisja konkursowa przyznała sześć wyróżnień i trzy miejsca na podium. Zaszczytne III miejsce przyznano zespołowi „Mada – Bis” z Wojsławic.

Tak wysokie miejsce w szeroko obsadzonym konkursie to wielki sukces zespołu i promocja gminy Wojsławice w regionie. Od Marca 2016 r. zespół powrócił pod skrzydła GCKSiT w Wojsławicach. Obecny skład zespołu liczy 6 młodych dziewczyn z terenu gminy Wojsławice i z Chełma. Od początku istnienia zespołu instruktorem jest Magdalena Wicińska – obecnie instruktor amatorskiego ruchu artystycznego GCKSiT w Wojsławicach.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

          Organizatorem festiwalu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, Wójt Gminy Werbkowice, Rada Gminy Werbkowice, Parafia Rzymskokatolicka w Werbkowicach. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Biskup Zamojsko-Lubaczowski – Marian Rojek.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30