Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych

Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych

21 maja 2015

W dniu 20 maja 2015r. w Gminny Centrum Kultury w Wojsławicach odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Inwalidy, który w tym roku przebiega pod hasłem: „Bądźmy życzliwi i otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych”. 

W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Łukaszewski Zastępca Przewodniczącego Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmie, Longinia Radzikowska Sekretarz Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmie, Henryk Gołębiowski Wójt Gminy Wojsławice, Irena Kozłowska Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wojsławice, Andrzej Czerniej Dyrektor ZSP w Wojsławicach Kolonii, Janusz Mazurek Prezes BS w Wojsławicach, ks. Kanonik Zbigniew Kasprzyk, Agnieszka Matwiejczuk Kierownik GOPS w Wojsławicach, Krystyna Kniaziuk Kierownik WTZ w Wojsławicach, Janina Markowska Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Wojsławicach, uczestnicy i pracownicy WTZ w Wojsławicach, członkowie Oddziału Rejonowego Prerii w Wojsławicach oraz przybyli goście.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Wojsławice, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na potrzebę zaangażowania całego społeczeństwa w przełamywaniu barier społecznych i tworzeniu warunków do godnego życia osób niepełnosprawnych. Podczas części artystycznej grupa podopiecznych i pracowników WTZ w Wojsławicach przedstawiła inscenizację pt.: „W starym Kinie”, po której nastapiły występy grup młodzieżowych działających przy GCK w Wojsławicach. Spotkanie zakończyło się zabawą integracyjną i poczęstunkiem.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30