Święto muzyki minionych epok w Wojsławicach

Święto muzyki minionych epok w Wojsławicach

31 października 2016

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach w celu kształtowania poczucia tożsamości kulturowej dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Wojsławice w odniesieniu do bogatej przeszłości ich małej ojczyzny, jej dziedzictwa kulturowego podjęto realizację zadania „Trzy Kroki w muzyczną przeszłość Wojsławic”. Projekt składał się z trzech etapów. Pierwszy stanowiły pogadanki na temat historii miejscowości, przeprowadzane przez nauczycieli wśród uczniów ZSP w Wojsławicach-Kolonii. Kolejnym działaniem było przeprowadzenie trzydniowych warsztatów wokalno-instrumentalnych dla blisko 30-to osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenu gminy Wojsławice, podczas których uczestnicy poznawali dawne pieśni kultury żydowskiej, ukraińskiej i polskiej. Warsztaty prowadzone były przez muzyków Zespołu Muzyki Dawnej „FLORIPARI” z Zamku Królewskiego na Wawelu.

Wydarzenie finałowe stanowił koncert, podczas którego zaprezentowali się uczestnicy warsztatów wraz z muzykami jak i sam zespół.  „FLOROPARI” to grupa utworzona przez absolwentów krakowskiej Akademii Muzycznej oraz Królewskiego Konserwatorium w Hadze. Wykonuje muzykę renesansu i baroku na instrumentach historycznych lub ich kopiach z uwzględnieniem dawnych technik wykonawczych. Zespół prowadzi aktywną działalność biorąc udział w festiwalach i koncertach w Polsce i za granicą. Realizuje także własne, interesujące projekty we współpracy z uznanymi artystami i zespołami muzyki dawnej. Podczas koncertu zespół wystąpił w składzie: Aleksander Tomczyk – instrumenty dęte, perkusyjne, kierownictwo artystyczne, Joanna Trafas – sopran, Justyna Dolot – wirginał, Bartosz Sałdan – prekusja.

Prowadzone przez muzyków warsztaty miały wyjątkowy charakter zarówno ze względu na rodzaj przekazywanych treści i umiejętności oraz dzięki panującej atmosferze i obustronnemu zaangażowaniu. Mimo wielogodzinnej codziennej pracy uczniowie nie chcieli kończyć spotkań ze swoimi mistrzami. Dzięki sumiennej pracy podczas koncertu zaprezentowanych zostało sześć wspólnie wykonanych utworów. Były to utwory epoki średniowiecza, renesansu i baroku, wykonywane w języku polskim, łacińskim i hebrajskim oraz staroportugalskim i włoskim. Nawiązaniem do wielokulturowości regionu były także utwory wykonywane przez samych muzyków w języku litewskim, ukraińskim i starocerkiewnosłowiańskim. Przekazu artystycznego dopełniły historyczne stroje muzyków i stylizacje rycerskich tunik dzieci. Oklaskom nie było końca. Finałowy utwór na bis wykonany został wspólnie z publicznością. Jeszcze długo po koncercie trwały rozmowy i wymiana doświadczeń.

Uczestnictwo w warsztatach okazało się cennym doświadczeniem dla dzieci i młodzieży, ponieważ nigdy wcześniej nie pracowały z tak wysokiej klasy muzykami, nie miały zajęć z emisji głosu, nie znały pieśni dawnych epok i instrumentów, na których kiedyś grano. Dowiedziały się, że nie istnieje coś więcej niż tylko muzyka współczesna. Poznały cząstkę dziedzictwa kulturowego minionych epok.

Założone cele projektu, czyli wprowadzenie innowacyjnych i atrakcyjnych form edukacji kulturalnej, ukazanie piękna muzyki dawnej trzech kultur, rozwój posiadanych umiejętności wokalnych, poszukiwanie nowych „talentów”, wyrównanie szans w dostępie do kultury na obszarach wiejskich oraz wzmocnienie współpracy między lokalną instytucją kultury a placówką oświatową zostały w pełni osiągnięte.

Realizację zadania dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura na lata 2016 – 2018.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30