Szkolenia i doradzctwo

Szkolenia i doradzctwo

27 grudnia 2011

 

ZAPROSZENIE

do udziału w projekcie

„Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy”

 

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „DOM EUROPY”zrzeszające samorządy Województwa Lubelskiego wszystkich szczebli, zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz osoby działające na rzecz III sektora do bezpłatnego udziału w projekcie ”Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem działań jest usprawnienie funkcjonowania organizacji pozarządowych działających na terenie Lubelszczyzny poprzez kompleksowy pakiet usług doradczo-szkoleniowych.

Działania projektowe realizowane będą w okresie 01.12.2011 r. – 30.09.2012 r. W ramach projektu zostanie utworzone regionalne Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy, z siedzibą w Lublinie.

W ramach działalności COP zostaną przeprowadzone;

1.      Cykle szkoleniowe dla uczestników – zajęcia prowadzone w trybie weekendowym  i wieczorowym. Tematyka szkoleń obejmuje następujące moduły:

·   Zarządzanie organizacją: zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, strategia rozwoju.

·   Finanse, księgowość i fundusze UE dla NGO.

·   Pozyskiwanie i aktywizacja członków.

·   Aspekty prawne: zakładanie i funkcjonowanie NGO.

Zajęcia będą prowadzone w grupach dziesięcioosobowych, z każdego modułu po 64 godzin szkolenia.

2.      Spotkania z doradcami prawno-organizacyjnymi i finansowymi w celu opracowania Indywidualnych Planów Rozwoju organizacji pozarządowej.

3.      Stały dyżur w ramach działań COP doradców prawno-organizacyjnego i finansowego, możliwość bezpłatnych konsultacji i skorzystania z ich pomocy.

Wszystkie szkolenia prowadzone będą na terenie województwa lubelskiego.

Zainteresowane osoby i organizacje, prosimy o wypełnienie i dostarczenie:

  • Formularza zgłoszeniowego organizacji (dla organizacji w celu skorzystania z usług doradztwa)
  • Formularza zgłoszeniowego Uczestnika (dla Uczestników w celu skorzystania ze szkoleń)

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.cop.lubelskie.pl

Podpisane dokumenty w formie elektronicznej (skan), pocztą lub osobiście do 29.12.2011 r.  należy dostarczyć do Biura Projektu.

Rekrutacja odbywa się do wyczerpania wolnych miejsc!

Biuro projektu, Punkt rekrutacyjny:

COP Domu Europy
Ul. Lipowa 3/20,  20-020 Lublin
Tel. 81 536-98-70, Tel. Kom. 609-368-008

e-mail: [email protected]

Godziny pracy: pon. – pt. 08.00 – 16.00

Serdecznie zapraszamy!

Informacja o projekcie              plakat          formularz uczestnik     formularz organizacja

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30