Termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017!

Termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017!

25 kwietnia 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać się w terminie od dnia 15 marca  2017 r. do dnia 15 maja 2017 r.  Wniosek  o  przyznanie  płatności  wraz  z  załącznikami  może  być  także złożony  w  terminie  25  dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.  

Jednocześnie  ARiMR  informuje,  iż  nie  jest  planowane  wydłużenie  terminu  na  składanie wniosków o przyznanie płatności w 2017 roku.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do dnia 31 maja 2017 r.  Złożenie zmiany do wniosku  w  tym  terminie nie skutkuje zmniejszeniem  należnych  płatności  do  powierzchni, której  dotyczą składane zmiany. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 9 czerwca 2017 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia. Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników oraz wypełnionych materiałów graficznych, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia „Zmiana do wniosku”.  
Wnioski o przyznanie płatności złożone do ARiMR po dniu 9 czerwca nie będą rozpatrywane.

Informacja

Biuro Powiatowe ARiMR w Chełmie

czynne jest w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30.

W związku z upływajacym dnia 15 maja okresem przyjmowania Wniosków obszarowych na kampanię 2017, biuro będzie czynne:

w dniach od 24 do 28  kwietnia 2017 r.

w godzinach 7.30 – 18.00

oraz w dniach od 2 do 15  maja  2017 r.

w godzinach 6.00 – 20.00.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30