Turniej Sołectw Gminy Wojsławice

Turniej Sołectw Gminy Wojsławice

21 sierpnia 2017

13 sierpnia 2017 r. na boisku przy Zespole Szkół Publicznych w Wojsławicach-Kolonii odbył się kolejny Turniej Sołectw Gminy Wojsławice.  W tegoroczne rozgrywki zaangażowało się 16 sołectw, które utworzyły 9 drużyn.  Poza konkurencjami, które były rozgrywane także w ubiegłym roku organizatorzy wprowadzili dla radnych, sołtysów i członków rad sołeckich rzut lotką do celu. Wydarzeniem towarzyszącym był otwarty indywidualny turniej strzelecki połączony z rzutem granatem do celu oraz  konkurencje sportowe dla dzieci. O miejscu w klasyfikacji generalnej turnieju decydowała suma punktów zdobytych za miejsca zajęte w poszczególnych konkurencjach. 

Klasyfikacja końcowa Turnieju Sołectw 2017 przedstawia się następująco:

I     miejsce         ul. Grabowiecka

II    miejsce         ul. Krasnystawska i Witoldów

III   miejsce         Partyzancka Kolonia i Nowy Majdan

IV   miejsce        ul. Uchańska i Wojsławice-Kolonia

V    miejsce         ul. Rynek i Stary Majdan

VI   miejsce        Turowiec i Wólka Putnowicka

VII  miejsce        Rozięcin

VIII miejsce        ul. Chełmska

IX   miejsce         Majdan Ostrowski, Czarnołozy i Putnowice

Doskonała atmosfera podczas zawodów sprzyjała integracji mieszkańców naszej gminy i potwierdziła wyjątkowość tego wydarzenia w skali powiatu

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację turnieju, dzięki którym możliwe było sprawne przeprowadzenie zawodów!

Klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:

Wędkarstwo:

1.       ul. Krasnystawska i Witoldów

2.       ul. Grabowiecka

3.       Rozięcin

4.       ul. Rynek i Stary Majdan

5.       ul. Uchańska i Wojsławice-Kolonia

6.       Turowiec i Wólka Putnowicka

7.       ul. Chełmska

Siatkówka:

1.       ul. Uchańska i Wojsławice-Kolonia

2.       ul. Rynek i Stary Majdan

3.       ul. Krasnystawska i Witoldów

4.       ul. Grabowiecka

5.       Turowiec i Wólka Putnowicka

6.       Rozięcin

7.       Partyzancka Kolonia i Nowy Majdan

 

Strzelectwo sportowe:

1.       ul. Grabowiecka

2.       Rozięcin

3.       ul. Uchańska i Wojsławice-Kolonia

4.       ul. Chełmska

5.       ul. Krasnystawska i Witoldów

6.       Turowiec i Wólka Putnowicka

7.       Majdan Ostrowski, Czarnołozy i Putnowice

8.       Partyzancka Kolonia i Nowy Majdan

9.       ul. Rynek i Stary Majdan

Piłka nożna:

1.       ul. Krasnystawska i Witoldów

2.       Partyzancka Kolonia i Nowy Majdan

3.       ul. Rynek i Stary Majdan

4.       Turowiec i Wólka Putnowicka

5.       ul. Uchańska i Wojsławice Kolonia

6.       ul. Grabowiecka

7.       Majdan Ostrowski, Czarnołozy i Putnowice

8.       Rozięcin

9.       ul. Chełmska

Rzut lotką:

1.       Partyzancka Kolonia i Nowy Majdan

2.       Turowiec i Wólka Putnowicka

3.       ul. Grabowiecka

4.       ul. Rynek i Stary Majdan

5.       ul. Uchańska i Wojsławice-Kolonia

6.       Rozięcin

7.       ul. Krasnystawska i Witoldów

8.       ul. Chełmska

9.       Majdan Ostrowski, Czarnołozy i Putnowice

Sztafeta w gumofilcach:

1.       Partyzancka Kolonia i Nowy Majdan

2.       ul. Rynek i Stary Majdan

3.       ul. Krasnystawska i Witoldów

4.       ul. Grabowiecka

5.       Turowiec i Wólka Putnowicka

6.       ul. Uchańska i Wojsławice-Kolonia

7.       Rozięcin

Przeciąganie liny:

1.       ul. Grabowiecka

2.       Partyzancka Kolonia i Nowy Majdan

3.       ul. Krasnystawska i Witoldów

4.       Turowiec i Wólka Putnowicka

5.       ul. Uchańska i Wojsławice-Kolonia

6.       Rozięcin

7.       ul. Rynek i Stary Majdan

8.       ul. Chełmska

 

Wyniki Indywidualnych Zawodów Strzeleckich:

W kategorii młodzież:

I miejsce Weronika Wasyluk 54 pkt ( 25 pkt strzelanie+ 29 rzut granatem)

II miejsce Jonatan Żółkiewski 50 pkt ( 29 pkt  strzelanie + 21 rzut granatem)

III miejsce Patryk Bojko 48 pkt ( 40 pkt strzelanie + 8 pkt rzut granatem)

IV miejsce Lisicka Klaudia 37 pkt ( 16 pkt strzelanie+ 21 rzut granatem)

V miejsce Kamil Tabuła 37 pkt ( 9 pkt strzelanie+ 28 rzut granatem).

 

W kategorii dorośli:

I miejsce Artur Luty 66 pkt ( 31 pkt strzelanie+ 35 rzut granatem )

II miejsce Tomasz Wasyluk 64 pkt ( 36 pkt strzelanie + 28 rzut granatem)

III miejsce Kozak Mariusz 55 pkt ( 20 pkt strzelanie+ 35 pkt rzut granatem)

IV miejsce Grzegorz Jeleń 54 pkt ( 36 pkt strzelanie + 18 rzut granatem)

V miejsce Paweł Burda 53 pkt (33 pkt strzelanie+ 20 pkt rzut granatem. 

 

Najlepiej strzelającym z karabinka pneumatycznego wśród chłopców był Patryk Bojko – 40 pkt, wśród dziewcząt – Magdalena Błażejewska 30 pkt, wśród kobiet Ewa Dańczuk – 31 pkt, a wśród mężczyzn Grzegorz Jeleń – 36 pkt.

W rzucie granatem najlepsza z dziewcząt była Weronika Wasyluk – 29 pkt,  wśród chłopców Kamil Tabuła – 28 pkt, wśród kobiet Agnieszka Mech – 18 pkt, a wśród mężczyzn najlepiej rzucał Artur Luty 35 pkt. 

 

Organizatorami Turnieju Sołectw Gminy Wojsławice są:

– Urząd Gminy Wojsławice

– Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach

– Uczniowski Klub Sportowy „ARKA” oraz GSKS „Vojsławia” Wojsławice

– Zespół Szkół Publicznych w Wojsławicach-Kolonii

– Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice

– Szkolne Koło Strzeleckie „Acumen”

– Koło Wędkarskie w Wojsławicach.


ZAPRASZAMY NA KOLEJNE ZMAGANIA SPORTOWE ZA ROK !!!

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30