Upamiętnią pomordowanych Żydów

Upamiętnią pomordowanych Żydów

3 kwietnia 2015

17 marca 2015r. w Urzędzie Gminy w Wojsławicach odbyło się spotkanie mieszkańców gminy z przedstawicielem komisji Rabinicznej. Komisja realizuje projekt dotyczący upamiętnienia 13 miejsc holokaustu na terenie Polski, w tym także w Wojsławicach.

Fakt ten zbiegł się z paroletnimi działaniami Mariana Lackowskiego – Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Wojsławice, który gromadził dokumenty z archiwum państwowego, IPN-u i relację świadków o wydarzeniach jakie miało miejsce w październiku 1942r., kiedy to żandarmi niemieccy rozstrzelali 60 osób narodowości żydowskiej na łące za cerkwią w Wojsławicach. Deklarację współpracy w zakresie uporządkowania tego miejsca złożył obecny wójt gminy – Henryk Gołębiowski. Aktywnie zaangażował się także Emil Majuk  Prezes Stowarzyszenia „Panorama kultur”.

Gmina jest już właścicielem działki na której dokonano zbrodni – mówi Wójt Gminy – Henryk Gołębiowski – co znacznie ułatwi nam dalsze działanie.

Ustalono harmonogram dojście do pomyślnego zakończenia sprawy.

Najpierw Komisja Rabiniczna poprowadzi badania georadarowe miejsca zbrodni. Po tym wydzielona zostanie ta część działki jako odrębny numer i zmienione zostanie jej przeznaczenie.

Następnie trzeba będzie zaprojektować sposób upamiętnienia tego miejsca i zaopiniowanie go przez odpowiednie służby oraz zaprojektować dojście do tego miejsca.

Później zostaje zgromadzić fundusze i realizacja całego zadania.

Sprzyjającą okolicznością są prowadzone prace scaleniowe w Wojsławicach, które znacznie ułatwiają sprawę podziału i wyodrębnienia działki oraz wytyczenia tzw. dojścia.

Dotychczas Komisja Rabiniczna sprawę upamiętnienia pomordowanych żydów  w Wojsławicach traktowała, jako nie do załatwienia , natomiast po spotkaniu w Wojsławicach Pani Agnieszka Nieradko stwierdziła, że może ją przekwalifikować do tych, które mają szansę na pomyślne zakończenie.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30