Usuń bezpłatnie azbest!!!

Usuń bezpłatnie azbest!!!

12 listopada 2013

Uprzejmie informujemy, o mozliwości nieodpłatnego usunięcia azbestu z posesji osoby fizycznej w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubeslkiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

 

Program: Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Priorytet 2: Środowisko i Infrastruktura

Obszar tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury

Całkowita wartość budżetu na realizację projektu wynosi 15 781257 CHF (45 229 083 PLN)

 

Nabór wniosków 4 – 29 listopad

 

Osoby chętne z bezpłatnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości powinny w dniach 4 – 29 listopada 2013 r. złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Wojsławice wraz z załącznikami.

 

 

Wykaz niezbędnych załączników do wniosku:

1)  Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z  oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych).

Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub o odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004r.)

 


R E G U L A M I N przystąpienia i uczestnictwa w Projekcie pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

WNIOSEK dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji

Ulotka

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30